BUDDHALAND

Loading...

Saturday, 6 July 2013

(dU khÚc mÊ đỜi 1)

                   Mong manh đời nhẹ tựa làn hương.
                        Đưa người đi trong cõi Vô thường.
                             Đời còn nhiều níu kéo  đau thương.
                                  Và tình người tựa  như khói sương.

 Bã công danh ai theo miệt mài.
     Chữ cao sang ai theo từng ngày.
          Những đêm dài mộng mị xa bay.
               Phủ rong rêu vùi theo tháng ngày.
                                                                 
                                                 Ai biết cho ai đời còn đắng cay. Cho kiếp
nhân sinh buồn đau lất lây.Nỗi xót xa đưa giữa
bờ vai.Theo cơn mê mê đến mệt nhoài. Buông đôi
tay để nghe lạc loài.Hương trầm bay mắt môi mờ cay.

Xin quay về nương tựa lời kinh . Cho rụng rơi bao nỗi nhục hình.
Lời nguyện cầu xóa hết khổ đau.Và muộn phiền rồi cũng qua mau.
Gỡi yêu thương đến cho mọi nhà. Gỡi yên vui đến cho mọi người.
Để cuộc đời mầu nhiệm xanh tươi . Trong hoan ca về vui với đời.

No comments:

Post a Comment