BUDDHALAND

Loading...

Saturday, 6 July 2013

(dU kHÚc mÊ đỜi 3)

Đời người như gió mây bay. Khổ
sầu nối tháng ngày. Lệ rơi lấp cõi trần
ai. Khúc mộng du hoài. Tuổi võng nôi tiếng
khóc chơi vơi. Đã nghe hương đời tả tơi. Trầm
mình trong tăm tối si mê. Ôi! tìm đâu lối quay về.

Có biết đâu quyền uy đã nằm trong 
thiên tai. Những giấc mơ vàng son vùi           
theo bóng đêm dài. Cuộc đời chỉ như giấc
mơ thôi. Tình người như sương khói. Trong
thương đau thời gian làm giông bão  
mê say. Chiếc lá xa lìa cây. Gió lũ chia
đường mây . Có đây hay chỉ là mượn vay.
Lúc mắt môi mờ cay ..Lúc tóc xanh đổi thay
Lúc môi đang gian dối cho lời."Cho người. Cho đời"

Lời vui trong phút giây thôi. Khổ sầu nối suốt đời.Thì
xin giữ lấy niềm tin. Dẫu mộng không đền. Dù trời đem
cay đắng gieo thêm. Cũng xin đón chờ bình yên. Vì còn
đây câu nói yêu thương. Âm thầm theo lối vui tìm đến. Và
còn đây tiếng mỏ lời kinh . Đang tìm soi bước chân trần thế.

No comments:

Post a Comment