BUDDHALAND

Loading...

Saturday, 6 July 2013

(dU kHÚc mÊ đỜi 2)

                         Xin nói về cuộc đời. Khi xuôi tay nhắm mắt.
                       Sẽ lấy được những gì. Về sâu trong lòng đất.
                   Ngoài nghiệp chướng mà thôi . Người ơi và đời ơi.

Qua muôn trùng duyên khỡi. Bao tham vọng sân si.
     Cơm mê còn chìm đắm.Trong vũng nước cuộc đời.
           Trong tâm tối lòng người. Từng giọt buồn rụng rơi.

                              Đời vô thường dâu bể. Vì sao gây khổ đau. Vì sao gây oán hận.
                              Vì sao gieo chia ly .. Vì sao gieo buồn tũi .. Vì sao và vì sao.

                         Xin nói về tình người. Lợi danh như lưỡi dao.
                    Quyền uy như mũi nhọn. Chia cách và hận thù.
             Khi nhắm mắt lìa trần. Người ơi người về đâu.

Người ơi người về đâu . Khi trầm hương đã tắt . Khi nước     
mắt khô dần. Cỏ úa lấp mộ phần. Là muôn trùng chia xa.

No comments:

Post a Comment